Cảo cơ khí tự định tâm

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảo cơ khí tự định tâm BETEX Hà Lan.

Cảo cơ khí tự định tâm

  • Cảo co khi, manual pullers, cao cơ khi, vam tháo vòng bi cơ khí, vam tháo bánh răng.
  • MSP 2/3-120, MSP 2/3-180, MSP 2/3-270, MSP 2/3-300, MSP 2/3-380, MSP 2/3-440
  • Cảo có khả năng tự định tâm, ti cảo luôn luôn hướng đúng tâm, vận hành chỉ 1 người.
  • Cảo hoán đổi 2 chấu, 3 chấu dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư.
  • Mấu cảo mỏng, dễ lách vào khe hẹp. Tay cảo không thể vặn xoắn.
  • Cảo thuy lực 3 chấu, cảo thuy lực HP, cảo thủy lực HSP, vam thủy lực. HXP
  • Vam cơ khí 3 chấu, gia cao thuy luc, vam thủy lực 30 tấn, cảo thủy lực là gì.
  • Vam thủy lực 30 tấn, cảo bạc đạn 3 chấu, cảo bạc đạn 2 chấu, cảo 3 chấu HXP.
  • Vam thuy lực, cảo 3 chấu 300mm, cảo 3 chấu BETEX, bộ cảo thủy luc.

Cảo cơ khí tự định tâm BETEX Hà Lan