Đồng hồ đo độ dày tôn thép bỏ túi dải 0-10 mm, đo độ dày tôn, thép.

Model Giá tham khảo
240404 6.644.000 
Tải file báo giá

Đồng hồ đo độ dày bỏ túi 0-10 mm, ±0.01mm, đo độ dày tôn, thép. Đồng hồ đo độ dày phôi. Đo độ dày bản mạch điện tử. độ dày giấy. Vogel Germany. Đo độ dày carton, nhựa, vải, cao su.