Digital Bore Gauge – Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth.

Model Giá tham khảo
2309 Series
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước panme điện tử đo lỗ, panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth. Vogel Germany. Digital bore gauge. Panme đo đường kính lỗ. IP67. Hàng chính hãng, Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.