Digital Bore Gauge 50 – 65mm – Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth.

Model Giá tham khảo
230984-BT 81.455.220 

Panme điện tử đo lỗ 50-65mm, panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth. Vogel Germany. Digital bore gauge. Panme đo đường kính lỗ. IP67. Hàng chính hãng, Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.