Digital bore gauge 50-100mm, Pistol Grip. Bộ panme điện tử đo lỗ. Sylvac Electronic. Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
230844-BT 123.825.240 

Digital bore gauge 50-100mm, Pistol Grip. Bộ panme điện tử đo lỗ. Sylvac Electronic. Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, panme lỗ kỹ thuật số. Hàng chính hãng. Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO&CQ. Bảo hành 12 tháng.