Digital Bore Gauge 35 – 50mm – Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth.

Model Giá tham khảo
230983-BT
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử đo lỗ 35-50mm, panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth. Vogel Germany. Digital bore gauge. Panme đo đường kính lỗ. IP67. Hàng chính hãng, Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.