Digital bore gauge 150-200mm, Pistol Grip. Bộ panme điện tử đo lỗ. Sylvac Electronic. Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
230846-BT
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Digital bore gauge 150-200mm, Pistol Grip. Bộ panme điện tử đo lỗ. Sylvac Electronic. Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, panme lỗ kỹ thuật số. Hàng chính hãng. Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO&CQ. Bảo hành 12 tháng.