Đầu cắt đai ốc bằng thủy lực NS36TE, từ M33 đến M42. Lực cắt 36 tấn.

Model Giá tham khảo
NS36TE
Tải file báo giá

Đầu cắt đai ốc bằng thủy lực NS36TE, Khả năng cắt từ M33 đến M42. Lực cắt 36 tấn. Cắt đai ốc từ 50mm đến 65mm. Equalizer International UK. Đại lý duy nhất tại Vietnam. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.