Các phụ kiện của cảo Posilock

Hiển thị một kết quả duy nhất

Các phụ kiện của cảo Posilock – USA

Các phụ kiện của cảo Posilock.

  • Phụ kiện cho cảo bao gồm các phụ tùng thay thế, tính năng mở rộng.
  • Chân cảo hay tay cảo dài hơn, mỏng hơn cho các ứng dụng đặc biệt.
  • Chân cảo dài sẽ mở rộng tầm với cho cảo (kích thước B).
  • Chân cảo dài cũng mở rộng độ mở ngàm cảo. (kích thước C).
  • Đầu bảo vệ ti cảo, phụ kiện này giúp cho đầu tiếp xúc của ti cảo có thể xoay, giảm ma sát.
  • Tip protectors: đầu bảo vệ ti cảo có model từ P4 đến P13/16.
  • Cảo Posilock có thể thay thế bất cứ loại phụ tùng nào trên cảo.
  • Căn cứ theo bản vẽ chi tiết các cơ phận, từng chi tiết đều có thể thay thế khi sửa chữa.
  • Đầu nối dài ti cảo có model từ X4 đến X10.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.