Bộ cảo đa năng Posilock

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ cảo đa năng Posilock USA

Bộ cảo đa năng Posilock là sự kết hợp các cảo đơn lẻ thành bộ.

  • Bộ cảo Posilock tích hợp nhiều cảo trong 1 SET.
  • Hầu hết là các kích thước thông dụng theo cặp với nhau.
  • Bộ cảo vòng bi thường kết hợp có cả cảo 2 tấn và 3 tấn.
  • Các option mở rộng tính năng hay mở rộng phạm vi áp dụng của cảo sẽ mua riêng.
  • Bộ cảo tháo vòng bi sẽ đi kèm theo bảo vệ đầu ty, ty nối dài, tuỳ theo model.
  • Bảng treo các cảo có thể cần hoặc không cần tuỳ người dùng.
  • Từ 5 đến 20 tấn PM4, 4 món. Từ 6 đến 20 tấn PM4L, 4 món dài. Từ 2 đến 10 tấn PM4S.
  • Từ 2 tấn đến 20 tấn PM5, 5 món. Từ 2 tấn đến 20 tấn, 6 cảo, PM6.
  • Master Puller SET 16 món.

bộ cảp đa năng Posilock