Cảo thủy lực 25 tấn, trong ngoài kết hợp Posilock PH-113IE. Internal – External

Model Giá tham khảo
PH-113IE

Cảo thủy lực 25 tấn, trong ngoài kết hợp Posilock PH-113IE. Internal – External Hydraulic Pullers. Vam thủy lực trong –  ngoài. Cảo thủy lực đa năng.

Danh mục: