Bơm thủy lực bằng tay

Showing 1–24 of 38 results

Bơm thủy lực bằng tay. Bơm thủy lực hoạt động bằng tay. Bơm tay thủy lực. BETEX Holland & Equalizer International UK.

Bơm thủy lực bằng tay, Hydraulic hand pumps. Bơm thủy lực dẫn động bằng tay, gọi ngắn gọn là bơm tay thủy lực. Bơm chia làm 2 loại chính là vỏ nhôm hoặc vỏ thép. Các bơm đầu hoạt động ở áp suất 700 bar hay 10000 psi.

Bơm thủy lực đơn trình hay 1 chiều, single acting chuyên cho các kích 1 chiều. Bơm 1 chiều còn dùng cho cảo thủy lực, nêm thủy lực, tách mặt bích, cắt đai ốc. Bơm lẻ hay bơm thủy lực rời, cung cấp chỉ có bơm, chưa bao gồm các phụ kiện khác. Bộ bơm thủy lực cung cấp đầy đủ cả ống thủy lực, đồng hồ áp suất, vali thép, co nối.

Bơm thủy lực 2 chiều sử dụng cho kích thủy lực 2 chiều. (Bơm thủy lực 2 chiều khác với bơm thủy lực có 2 ngõ ra, mặc dù bơm 2 chiều cũng có 2 ngõ ra). Bơm lẻ cho độ tuỳ biến cao hơn nhưng lựa chọn sẽ rối hơn. Bơm bộ dễ chọn hơn nhưng ống thủy lực chỉ có 1,8m. Ống dài hơn, lựa riêng.

Bơm tay thủy lực của Equalizer International UK thích hợp cho các dụng cụ mặt bích. Cụ thể là cho các đầu tách mặt bích bằng thủy lực, cân chỉnh đồng trục mặt bích bằng thủy lực, cắt đai ốc bằng thủy lực.v.v.