Bộ tuýp 36 món chi tiết hệ inch từ 3/4 đến 2.3/8″, loại 12 cạnh, đầu vuông 3/4 inch.

Model Giá tham khảo
770-S26 AU 42.470.000 

Bộ tuýp 36 món 770-S26 AU hệ inch. Cần tự động loại Push Through. Đầu khẩu từ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm, loại 12 cạnh, đầu vuông 3/4 inch. Giao hàng toàn quốc. Made in Germany. chứng chỉ CO & CQ đầy đủ.