Bộ socket 34 món chi tiết hệ mét từ 18 đến 60mm, loại 12 cạnh, đầu vuông 3/4 inch.

Model Giá tham khảo
770-S24/1 MZ
Bấm vào đây để tạo file chào giá.