Bộ nhân lực dùng pin EA2-80, 2 cấp tốc độ, momen 115-860Nm

Model Giá tham khảo
EA2-80 158.000.000 
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực dùng pin EA2-80, 2 tốc độ, 115-860N.m. Alkitronic Germany. Súng xiết ốc bằng pin. Súng bắn bu lông chạy pin. Battery driven torque multiplier.