Bộ nhân lực dùng pin EA2-400, 2 cấp tốc độ, lực xiết 500-4100Nm

Model Giá tham khảo
EA2-400 197.000.000 
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực dùng pin EA2-400, 2 tốc độ, 500-4100N.m. Alkitronic Germany. Súng xiết ốc bằng pin. Súng bắn bu lông chạy pin. Battery driven torque multiplier.