Bộ nhân lực dùng pin EA2-300, 2 cấp tốc độ, lực xiết 360-3200Nm

Model Giá tham khảo
EA2-300 191.000.000 
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực dùng pin EA2-300, 2 tốc độ. Máy xiết ốc vuông 1 inch 360-3200N.m. Alkitronic Germany. Súng xiết ốc bằng pin. Súng bắn bu lông chạy pin. Battery driven torque multiplier.