Bộ nhân lực dùng pin EA2-280, 2 cấp tốc độ, momen 300-2800Nm

Model Giá tham khảo
EA2-280 195.000.000 
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực dùng pin EA2-280, 2 tốc độ, momen xoắn điều chỉnh 22 bước từ 300-2800N.m. Alkitronic Germany. Súng xiết ốc bằng pin. Súng bắn bu lông chạy pin. Battery driven torque multiplier.