Bộ nhân lực bằng khí nén CLS2-3400, súng xiết ốc max 34000Nm.

Model Giá tham khảo
CLS2-3400
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực bằng khí nén Alkitronic CLS2-3400, súng xiết ốc bằng khí nén 2 trong 1. Pneumatic torque multipliers. Súng xiết bu lông bằng khí nén. Alkitronic Germany. 2 cấp tốc độ.