Bộ nhân lực bằng khí nén CLS-15, súng xiết ốc bằng khí nén 60-220Nm. Alkitronic

Model Giá tham khảo
CLS-15
Tải file báo giá

Bộ nhân lực bằng khí nén Alkitronic CLS-15, súng xiết ốc bằng khí nén 60-220N.m. Pneumatic torque multipliers. Súng xiết bulông bằng khí nén. Alkitronic Germany.