Bộ nhân lực bằng khí nén CLD-780, súng xiết ốc khí nén 2600-7700N.m. Alkitronic Germany.

Model Giá tham khảo
CLD-780
Tải file báo giá

Bộ nhân lực bằng khí nén Alkitronic CLD-780, súng xiết ốc bằng khí nén 2600-7700N.m. Pneumatic torque multipliers. Súng xiết bu lông bằng khí nén. Alkitronic Germany. Tay cầm xoay 90o