Bộ nhân lực bằng khí nén CLD-380, súng xiết ốc khí nén 1500-4400N.m. Alkitronic Germany.

Model Giá tham khảo
CLD-380
Tải file báo giá

Cờ lê nhân lực bằng khí nén Alkitronic CLD-380, súng xiết ốc bằng khí nén 1500-4400N.m. Pneumatic torque multipliers. Súng xiết bu lông bằng khí nén. Alkitronic Germany. Tay cầm xoay 90o.