Bộ nhân lực bằng khí nén CLD-105, súng xiết ốc khí nén 360-1100N.m. Alkitronic Germany.

Model Giá tham khảo
CLD-105

Bộ nhân lực bằng khí nén Alkitronic CLD-105, súng xiết ốc bằng khí nén 360-1100N.m. Pneumatic torque multipliers. Súng xiết bu lông bằng khí nén. Alkitronic Germany. Tay cầm xoay 90o