Bộ khẩu 36 chi tiết hệ inch từ 3/4 đến 2.3/8″, loại 12 cạnh, đầu vuông 3/4 inch.

Model Giá tham khảo
770-S26 AZ
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Bộ khẩu 36 chi tiết hệ inch từ 3/4 đến 2.3/8″, đầu vuông 3/4 inch. Cần tự động loại Push Through. Đầu khẩu từ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm, loại 12 cạnh, đầu vuông 3/4 inch. Giao hàng toàn quốc. Made in Germany. chứng chỉ CO & CQ đầy đủ.