Bộ cờ lê vòng miệng 8-34 mm, 18 món ELORA 203S-18M, loại ngắn.

Model Giá tham khảo
203S-18M

Bộ cờ lê vòng miệng 8-34 mm, 18 món ELORA 203S-18M, loại ngắn, DIN 3113A. ELORA Germany. Khoá vòng miệng hệ mét. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.