110S8AFSB bộ cờ lê hệ inch 1/4-1 inch, cờ lê hai đầu vòng 8 món. Túi nhựa.

Model Giá tham khảo
110S 8AFSB 3.980.000 

Bộ cờ lê hệ inch 1/4-1 inch ELORA 110S 8AFSB, cờ lê hai đầu vòng 8 món. Túi nhựa. Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc. Made in Germany