110S 12AF Bộ cờ lê hệ inch 1/4-1.1/4 inch, bộ cờ lê hai đầu vòng hệ inch 12 món

Model Giá tham khảo
110S 12AF 6.240.000 

Bộ cờ lê hệ inch 1/4-1.1/4 inch ELORA 110S 12AF, bộ cờ lê hai đầu vòng hệ inch 12 món. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.