Bộ cờ lê 1/4-1.1/4inch ELORA 100S 12AF, cờ lê hai đầu miệng. Elora Germany.

Model Giá tham khảo
100S 12AF 3.380.000 

Bộ cờ lê 1/4-1.1/4inch ELORA 100S 12AF, 12 món. ELORA Germany. cờ lê hai đầu miệng. Cờ lê 2 đầu miệng hệ inch. Double open ended spanners. Cờ lê càng cua.