Bộ cảo vòng bi Master Puller Set, 2 chấu, 3 chấu, 16pcs, 1 – 35 tấn

Model Giá tham khảo
MPS16
Tải file báo giá

Bộ cảo vòng bi Master Puller Set, 2 chấu, 3 chấu, 16pcs. cảo vòng bi, cảo 2 chấu, cảo 3 chấu, vam 2 chấu, vam 3 chấu, vao tháo vòng bi, cảo tháo vòng bi. Posilock USA.