Máy gia nhiệt trung tần thế hệ 3 – BETEX MF QUICK HEATERS 22kW. V3.0

Model Giá tham khảo
350100010 1.175.860.000 
Tải file báo giá

Máy gia nhiệt trung tần MF Quick Heater 22kW. Ver 3.0. Tháo – lắp cơ cấu vòng bi, trục cán, trục bơm, impeller. BETEX Holland. Đại lý phân phối chính thức. Đào tạo và hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh.