18170 thước MIA rút gọn dạng Telescope cho máy thủy bình.

Model Giá tham khảo
18170

Thước MIA thu gọn cho máy thủy bình. Stabila. Đại lý phân phối được ủy quyền chính hãng. Hàng luôn có sẵn.